Вітаю Вас, Гість
  Геологія і рельєф

     Урочища "Ствига" і "Відпочинок" розташовані на території Остківського лісництва на західній окраїні Руської платформи в межах західного схилу Українського кристалічного щита. На території урочищ поширені озерно-болотяні відклади, представлені вони переважно пісками, супісками та глинами. Грунтотвірними є переважно відклади антропогенового віку, водно-льодовикові.
       Територія урочищ, як і вся Рокитнівщина розміщена в Клесівській рівнині Поліської низовини. Сучасний рельєф урочищ пов'язаний із зледенінням та ерозійно-акумулятивною діяльністю річкових систем та вітрів. Горби, що зустрічаються на території урочиш, утворилися на виступах крейди та кристалічних порід, а горбистий рельєф північної частини Рівненсько-Волинської височини успадкований від нерівності поверхні мергельно-крейдових відкладів.

Клімат і погода

       Район розташування заповідних урочищ відноситься до області Волинського Полісся, клімат якого порівняно вологий і теплий, відзначається меншою континентальністю, більшою тривалістю без морозного періоду, більшою кількістю опадів порівняно з іншими фізико-географічними районами Українського Полісся.
       Взимку на території заповідних урочищ приходять циклони з Атлантики і району Середземного моря, які обумовлюють хмарність, снігопади, посилення вітру, часті хуртовини. Влітку переважає атлантичне повітря; опади пов'язані переважно із західними циклонами; часто бувають зливи. З середини серпня характер погодних умов змінюється: восени над цією територією часто проходять західні та південні циклони, які супроводжуються дощами, туманами та посиленням вітру.
       Середні багаторічні температури літніх місяців типові для території з помірним континентальним кліматом: у червні - +17?С, у липні - +18,5?С, у серпні - +17-17,5?С. Середня багаторічна температура зими - +6-+6,5?С.
       Заповідні території знаходяться в зоні достатнього зволоження. Кліматичні умови є типовими для північної частини Українського Полісся. Вони зумовлюють формування тут рослинності північного характеру із значною кількістю боліт різних типів живлення.

Ґрунти

       На території заповідних урочищ домінують дерново-підзолисті ґрунти. За механічним складом ці ґрунти піщані та супіщані різного ступеня опідзолення. На території заповідних урочищ, крім дерново-підзолистих ґрунтів, значно поширені є органогенні: торфово-болотні, мулувато-болотні, лучно-болотні. Дерново-підзолисті ґрунти мають піщаний механічний склад, частка дрібніших ґрунтових частинок невелика. З цієї причини ці ґрунти мають дуже слабку водовтримуючу здатність, що призводить до нестабільного водного живлення рослин на цих ґрунтах. 

Водні об'єкти
          
     На території заповідного урочища "Ствига" бере початок річка, яка протікає в межах більшої частини Рокитнівського району. Ствига бере свій початок з боліт і маленьких струмочків, збільшується її витік в урочищі "Відпочинок". Загальна її довжина 178 кілометрів, у межах області - 60 кілометрів. Загальна площа водозбору 5440 км. кв., у межах області - 870 км. кв. Основні притоки річки Ствига: Гусь, Переросль, Тризна, Студениця, Купіль, Плав, канава Головна, Теребашівка.

Початок річки Ствига, біля урочища "Ствига".

Ландшафти

       Природний ландшафт - цілісний природно-територіальний комплекс з генетично однорідними, одно типовими природними умовами місцевостей, які сформувалися в результаті взаємодії компонентів геологічного середовища, рельєфу, гідрологічного режиму, ґрунтів і біоценозів.
       Ландшафтні комплекси Полісся являють собою закономірно побудовані системи взаємодіючих компонентів: літогенної основи (земної кори з її відкладами і рельєфом), гідросфери (наземні і підземні водні маси), ґрунтів, біосфери (рослинні і тваринні угрупування). При цьому визначальна роль у розподіленні ландшафтів належить геолого-геоморфологічній основі. 
       Територія урочищ характеризується, як і Західне Полісся в цілому, низинним вирівняним рельєфом. Покривні породи цієї рівнини представлені головним чином флювіогляціональними та давньоалювіальними пісками. Район розташування урочищ в основному характеризується такою ландшафтною місцевістю, як межиріччя на палеогенових пісках з поширенням соснових і дубових лісів та міжрічкових лук на дерново-підзолистих та супіщаних ґрунтах. 

Ліси

Ліс нікому не ворог, він друг усім.
Для звірів і птахів він - рідний дім і годувальник.
Для поля - захисник від вітру.
Ліс - друг ріки і озера та мешканців у них.
Ліс - друг повітря.
Ліс для людини - найщедріший друг
Петро Велесик

       Ліси Остківського лісництва займають 6309 га. Із них 5,3 га припадає на заповідні урочища. Основні площі у лісовому фонді урочищ займає головна лісоутворююча порода регіону - багатовіковий дуб череватий із домішками сосни звичайної. Трапляється також невеликими острівцями ялина європейська. Із листяних лісів є ділянки вільхових лісів. Крім цих порід, в лісових насадженнях трапляється осика, у заболочених місцях, крім берези повислої, росте верба трьохтичинкова.